DORADZTWO

Nasza firma oferuje Państwu:

Usługi doradcze oraz porady prawne w sprawach obywatelskich w tym min.:

» sporządzanie pism urzędowych, odwołań, zażaleń i in. w sprawach administracyjnych, podatkowych, cywilnych i gospodarczych,

» sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilno-prawnych oraz związanych z obrotem gospodarczym,

» profesjonalne prowadzenie spraw spółek z o.o., spółek cywilnych i firm osób fizycznych,

» mediacje z kontrahentami i wierzycielami, ugody gospodarcze,

»  opiniowanie oraz sprawdzanie zgodności z prawem i interesem klienta umów deweloperskich, umów najmu, umów dzierżawy i umów użyczenia nieruchomości.