SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

W przypadku gdy przez Państwa działkę przebiega linia energetyczna mają Państwo prawo do ochrony swojej własności i uzyskania wynagrodzenia za korzystanie przez zakład energetyczny z nieruchomości bez umowy .

Doprowadzenie do uregulowania stanu prawnego daje Państwu możliwość uzyskania łącznie, aż dwóch wynagrodzeń:
» za okres przeszły (do 10 lat wstecz),
» na przyszłość – poprzez zawarcie odpłatnej umowy na korzystanie
z nieruchomości do celów przesyłu energii elektrycznej.

Nasza firma skutecznie pomoże Państwu odzyskać należne pieniądze!

Całą procedurę związaną z uregulowaniem stanu prawnego przeprowadzamy bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów wstępnych i ryzyka ponoszenia kosztów przez właściciela nieruchomości w przypadku odmowy wypłaty wynagrodzenia przez zakład energetyczny!